Bar

Bar

Grad maslina, pomorska kapija Crne Gore, vjekovno ognjište suživota, bez obzira na vjeru i naciju, Bar predstavlja spoj modernosti, tradicije i ljepote. Značajan je kao dinamični ekonomski centar Crne Gore, ali i kao grad koji čuva bogatu kulturno-istorijsku tradiciju.

Područje Bara smješteno je u jugoistočnom dijelu Crne Gore, između Jadranskog mora i Skadarskog jezera i zahvata površinu od 505 km2, od čega je kopnena površina 470 km². Opština se nalazi između 42º 6´ geografske širine i 19º 6´ geografske dužine.

U prostornom smislu, teritoriju opštine Bar čine tri zasebne cjeline:

  • primorsko područje čine: grad Bar, središte lokalne uprave, Marina, Luka, Barsko, Mrkovsko Goransko polje i primorska mjesta od Čanja do Dobre Vode i Utjehe;
  • jezersko područje odnosi se na Skadarsko jezero sa Virpazarom i selima uz obalu, Crmničko polje i prijezersku Krajinu do Ostrosa;
  • planinsko područje čine planinski lanci i vrhovi: Rumija 1594 m, Lisinj 1353 m, Sutorman 1185 m, Vrsuta 1183 m, Sozina 1185 m i Velja Trojica 1132 m;

Bar ima više od 46 kilometara morske obale, sa dvadesetak plaža, dužine oko devet kilometara.. Opštini Bar pripada i 128 km² površine Skadarskog jezera i 65 km jezerske obale.  Prosječna julska temperatura mora je 23,2C, a providnost pet metara.

Prijatna mediteranska klima privlači veliki broj turista svake godine. Sa prosječnih 270 sunčanih dana godišnje, Bar je jedan od najsunčanijih gradova Mediterana.

Bar je poznat po nautičkom turizmu, u njemu se nalazi jahting klub, za sve ljubitelje jedrenjaka ovo je pravo mesto. što se tiče provoda, u gradu ima dosta različitih restorana, kafića i klubova, u zavisnosti šta volite.

Stari Bar

Stari Bar je grad koji je nekada imao 3.500 stanovnika, danas se naziva gradom duhova. Imaćete priliku da obiđete ovo bogato arheološko nalazište, na čijoj obnovi se već godinama radi. Možete vidjeti ostatke mletačkih palata, turkog kupatila i sat-kule, kao i akvadukt, zatim ostatke pravoslavnih i katoličkih crkava. Kada se poponemo na Citadelu, iza Starog grada ćemo moći da  vidimo dolinu obraslu maslinama i padine Rumije. Prije nego napustimo Stari Bar, proći ćemo pored stare turske shat-kule. Ovdje je vrijeme stalo, ali eksperti rade na tome da Stari Bar probude iz dubokog sna.

Stara Maslina

Neizostavni dio Crne Gore, a posebno juga, su čuvene masline. Nekada se na ovim prostorima ni jedan mornar nije mogao oženiti ukoliko ne posadi određeni broj stabala masline. Zahvaljujući ovom običaju crnogorsko primorje danas broji oko 500 000 stabala maslina. U blizini Starog Bara nalazi se mjesto na kome raste jedna od tri najstarije masline na svijetu, stara preko 2.000 godina. Ova stara maslina i dalje daje plodove.

Dvorac Kralja Nikole

Bar je jedan od tri grada u kome se nalaze tri rezidencije kralja Nikole. Dvorac je sada otvoren za posjetioce i u njemu je stacioniran jedan dio crnogorskog nasljeđa, prikazan u nošnji, oružju, nakitu i namještaju koji datira iz vremena s početka XIX vijeka. Oko dvorca se nalazi jedinstveni park u kome postoje višegodišnje vrste biljaka (stare i do 100 godina) i drveća kojih nema nigdje više u Crnoj Gori, kao što je drvo ginko bilobe. Stražarske kućice su date na uslugu Suvenirnici a u sali se redovno održavaju književne večeri, koncerti i promocije novih sadržaja